База података за енергетске прегледе (ЕП) и систем енергетског менаџмента (СЕМИС) уведена је у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", бр. 40/21) и подзаконским актима, који прописују да Министарство организује, спроводи и прати функционисање система и реализацију циљева система енергетског менаџмента.

Обвезници система енергетског менаџмента захтев за регистрацију и приступ систему могу попунити кликом на дугме испод.

Регистрација
Регистри лиценци физичких лица

Лиценце за обављање послова енергетског менаџера и овлашћеног енергетског саветника, издаје Министарство, односно Министар.

Регистар лиценцираних енергетских менаџера.

Регистар лиценцираних енергетских саветника.